پرشین پتیشن

اعتراض اینترنتی

پرشین پتیشن

سایت پرشین پتیشن سرویسی رایگان برایثبت اعتراضات منتقدانه، منطقی و مطابق با عرف و قانون کشور ایران میباشد . اعتراض سازنده و سالم یکی از راههای جاری ساختن اخلاق پاسخگویی در جامعه وترویج شایست(معروف) و رد ناشایست(منکر) می باشد که در دین اسلام به آنتوصیه اکید می شود.
اعتراضاتی که در پرشین پتیشن ثبت شده است تاثیر بسیار زیادی بر روی سازمان ها و افراد مختلف دارد. به عنوان مثال  ٩۰هزار امضای اعتراضی که موجب عقب نشینی موسسه بین المللی نشنال جیوگرافیاز تحریف نام خلیج فارس شد، ما را بر آن داشت در یک محیط فارسی این امکانرا به کاربران فارسی زبان بدهیم که نظرات خود را برای آگاهی عموم و اصلاحامور مطرح کنند. این توجه جامعه ایرانیان و فارسی زبانان آنلاین ما رابرای رسیدن به این هدف تشویق می کند. بیایید با طرح مودبانه و معقولخواسته های خود به اصلاح خطاها کمک کنیم.

/ 0 نظر / 35 بازدید